Τέλος ο Γιώργος Κατζανος από την «Επανεκκίνηση»

 

για προσωπικούς λόγους

Ανεξαρτητοποίηση μέλους παράταξης.

Μετά τη λήξη της πολυήμερης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και χωρίς να υπεισέρθω στις λεπτομέρειες της απόφασης μου, σας ενημερώνω πως ανεξαρτητοποιούμαι από την παράταξη ‘Επανεκκίνηση, για προσωπικούς λόγους.

Σε περίπτωση λήξης της αργίας μου, παρακαλώ για τα οριζόμενα από το άρθρο 73 του Νόμου 4555/2018.

Με εκτίμηση

Γιώργος Κατζανός

Εν αργία Δημοτικός Σύμβουλος Μυτιλήνης