Στους λογαριασμούς των προέδρων 64.000€ από τον Δήμο Μυτιλήνης

 

Εξοφλήθηκε η πάγια προκαταβολή των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Μυτιλήνης

Ο Δήμος Μυτιλήνης ανακοινώνει ότι έχει ήδη πιστωθεί στους λογαριασμούς των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Μυτιλήνης, η πρώτη πάγια προκαταβολή για το έτος 2021, συνολικού ποσού 64.000 Ευρώ, το οποίο θα διατεθεί για τις ανάγκες των Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.