Συνεδριάζει αύριο με 10 θέματα στην ημερήσια διάταξη το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Νο 5/2021

 

Πραγματοποιείται τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 με ώρα έναρξης 5:00 μμ τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης Νο5/2021

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020, την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80189/12.12.2020 (ΦΕΚ Β΄ 5486) ΚΥΑ, την ΚΥΑ 429/12.03.2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704), καθώς και την 1822/16.03.2020 (Α.Δ.Α.: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) Εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1.   Αποκατάσταση χώρου Μνημείου Πεσόντων Αγωνιστών Αντίστασης στα Τσαμάκια (εισηγ. «Δημοκρατική Μυτιλήνη»)

2.   Αποκατάσταση κατεστραμμένων λιθόστρωτων δρόμων από συνεργεία εταιρίας τηλεπικοινωνιών (εισηγ. «Δημοκρατική Μυτιλήνη»)

3.   Ανάπλαση Πλατείας Κιοσκίου (εισήγηση επιτροπή κατοίκων Κουλμπάρας-Κιοσκίου)

4.   Αξιοποίηση παλαιού περιπτέρου Καλλιθέας (εισηγ. Β. Χατζημανώλης)

5.   Αποκατάσταση επικίνδυνων ατελειών σε δρόμους της πόλης (εισηγ. Β. Χατζημανώλης)

6.   Πρόταση επανακατοίκησης ερημοποιημένων τμημάτων πόλης (εισηγ. «Δημοκρατική Μυτιλήνη»)

7.   Πρόληψη δημιουργίας άτυπης χωματερής στην Καλλιθέα (εισηγ. Β. Χατζημανώλης, Α. Κουζινόγλου)

8.   Αίτηση θεραπείας Βασιλείου Κατσαρού, ιδιοκτήτη ΚΥΕ, Κομνηνάκη 2

9.   Πρόταση ανάδειξης παλαιού οδοστρωτήρα στο Γαϊδαρανήφορο Μυτιλήνης (εισηγ. Β. Χατζημανώλης)

10.            Προτάσεις για υλοποίηση αναφορικά με: Αξιοποίηση θέσεων υπαίθριου εμπορίου πλησίον ΔΘΜ, διάθεση δημοτικών ακινήτων σε συλλόγους και πληττόμενους συνδημότες, ενοικίαση δημοτικών αγροκτημάτων για καλλιέργεια, μετονομασία δημοτικής οδού έμπροσθεν Αστυνομικού Μεγάρου, αναβάθμιση χώρων χειμερινών κολυμβητών, δενδροφύτευση οδού Βουρνάζων από κεντρικά Λύκεια έως ΕΛΤΑ, έγκαιρη διαγράμμιση τραπεζοκαθισμάτων των ΚΥΕ, καλλωπισμός δημόσιων χώρων και κτιρίων, απομάκρυνση κλειστών περιπτέρων και παλιών τηλεφωνικών θαλάμων (εισηγ. «Ελεύθεροι Πολίτες»)