Οι εκπρόσωποι του Δήμου Μυτιλήνης για τις επιτροπές σε κάθε σχολική μονάδα


Με απόφαση του Δημάρχου Μυτιλήνης, Στρατή Κύτελη, ορίζονται οι εκπρόσωποι του Δήμου Μυτιλήνης, οι οποίοι θα συμμετέχουν στις Επιτροπές που συγκροτούνται σε κάθε σχολική μονάδα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργεί στην χωρική αρμοδιότητα του Δήμου Μυτιλήνης, προκειμένου να συντάξουν και να εγκρίνουν τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας των σχολείων.

Το εγχείρημα θα χρησιμεύσει στην εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Για τις σχολικές μονάδες της Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ορίστηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος, Κωνσταντίνος Φραγκόπουλος, ενώ για σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο Δημοτικός Σύμβουλος Παναγιώτης Ζαφειρίου.

Για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Δημοτικών Ενοτήτων Αγιάσου, Γέρας, Ευεργέτουλα, Λ. Θερμής και Πλωμαρίου, ορίζονται οι χωρικοί Αντιδήμαρχοι ή οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι, αναπληρούμενοι κατά περίπτωση από τους αντίστοιχους Προέδρους Κοινοτήτων.