Εργασίες σε Λάμπου Μύλους, Ασώματο, Μυτιλήνη, Αφάλωνα και Ακρασι από τον Δήμο Μυτιλήνης


Από το Τμήμα Αυτεπιστασίας του Δήμου Μυτιλήνης

Το Τμήμα Αυτεπιστασίας του Δήμου Μυτιλήνης, συνεχίζοντας τις παρεμβάσεις της στην πόλη της Μυτιλήνης και σε χωριά του Δήμου μας, προχώρησε σε σειρά εργασιών κατά την προηγούμενη εβδομάδα, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην άμεση βελτίωση της καθημερινής ποιότητας ζωής των συνδημοτών μας:

1. Επισκευή αρδευτικού δικτύου στους Λάμπου Μύλους

2. Συντήρηση Νεκροταφείου Ασωμάτων

3. Αποκατάσταση οδοστρώματος επί της Χρ. Μολίνου στη Χρυσομαλλούσα

4. Συντήρηση και βάψιμο του αντλιοστασίου Αφάλωνα

5. Κατασκευή ράμπας σε πεζοδρόμια επί της οδού Καβέτσου

6. Ανακαίνιση Δημοτικού Σχολείου Ακρασίου