Διαδικτυακή συνάντηση των Θεολόγων του Βορ. Αιγαίου με τους Μητροπολίτες Μυτιλήνης, Σάμου και Λήμνου


Για πρώτη φορά το εγχείρημα και η προσπάθεια του Συντονιστή Θεολόγων Νικολάου Ματθαίου έφερε στο προσκήνιο μία διαδικτυακή συνάντηση των εκπαιδευτικών Θεολόγων του Βορ. Αιγαίου με τους Μητροπολίτες Μυτιλήνης κ.Ιάκωβο, Σάμου κ. Ευσέβιο και Λήμνου κ.Ιερόθεο την Τετάρτη 03-03-2021 το απόγευμα.

Στην συνάντηση αυτή προσεκλήθησαν όλοι οι Μητροπολίτες όσο και οι εκπαιδευτικοί Θεολόγοι του Βορ. Αιγαίου.

H πλειοψηφία των Εκκλησιαστικών Ποιμένων και Εκπαιδευτικών ανταποκρίθηκε θετικά για ένα δημιουργικό συναπάντημα δύο ωρών.

Θερμό χαιρετισμό απηύθηνε ο αρχαιότερος τη τάξει Μητροπολίτης Μυτιλήνης κ.κ. Ιάκωβος και ακολούθησαν με εισηγήσεις τους ο Μητροπολίτης Σάμου κ. Ευσέβιος, ο Μητροπολίτης Λήμνου κ.Ιερόθεος και ο ΣΕΕ Θεολόγων Βορ. Αιγαίου Νικόλαος Ματθαίου.

Οι δύο πρώτοι εισηγητές αναφέρθηκαν στην αγιογραφική και αγιοπατερική παράδοση για την σχέση Ποιμένων και Διδασκάλων όσο και στη θρησκευτική αυτοσυνειδησία που πρέπει να διακρίνει όλους του διακόνους της πίστης και της γνώσης.

Επίσης ο τρίτος εισηγητής, ΣΕΕ Θεολόγων ανέπτυξε την φυσιογνωμία και τον χαρακτήρα του μαθήματος των Θρησκευτικών μέσα στον χρόνο. Ακολούθησαν εύστοχες διαπιστώσεις και προτάσεις από τους Θεολόγους εκπαιδευτικούς με άξονα την καλύτερη δυνατή συνεργασία και συνοδοιπορία τόσο στην εκπαίδευση όσο και στο έργο της Εκκλησίας.

Τονίστηκε η δυνατότητα που μπορεί να αναλάβει κάθε Θεολόγος και να συμβάλει με τις γνώσεις και την ειδίκευσή του στην τοπική Εκκλησία με το κήρυγμα, την ανάδειξη της τοπικής εκκλησιαστικής ιστορίας και αγιολογίας όσο και στο φιλανθρωπικό έργο της.

Πολύ ξεχωριστή ήταν η παρουσίαση Βίντεο της συναδέλφου Ψωμαδέλλη Αφροδίτης για την εξήγηση του μυστηρίου της μετάνοιας με προσομοιωτικό πείραμα που επιμελήθηκε μαθηματικός της β΄θμιας εκπαίδευσης Σάμου.

Στο τέλος της Συνεδρίας ο ΣΕΕ, οι τρεις Μητροπολίτες όσο και οι εκπαιδευτικοί τόνισαν πως έγινε η αρχή για μία συνέχεια δημιουργική και εποικοδομητική στη συνεργασία και συνοδοιπορία στη λύση κοινωνικών ιδιαίτερα προβλημάτων.