Και με την έγκριση του Αρχηγείου του Π. Σ….Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο στην Γερα


Μετά από αίτημα που υπέβαλε τον Φεβρουάριο ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος ενέκρινε την ίδρυση Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου στη Δημοτική Ενότητα Γέρας.

Μετά απ’ αυτό άνοιξε ο δρόμος για να λάβει σάρκα και οστά ένα διαχρονικό αίτημα των εθελοντών της ευρύτερης περιοχής της Γέρας.

Η λειτουργία του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου θα συμβάλει τα μέγιστα στην έγκαιρη αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και κυρίως στη δασοπυρόσβεση.