Μυτιλήνη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα και αύριο των οχημάτων επί της οδού 8ης Νοεμβρίου


Η ΔΕΥΑΛ  στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης» και έχοντας υπόψη  την αριθ. 9/2021(ΑΔΑ: 65Π946ΜΓΘΓ-ΦΒΑ), απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης σας ενημερώνει ότι :

Το Σάββατο, 06/03/2021 θα γίνει  έναρξη εργασιών,  ώρα 10:00 και την Κυριακή 07/03/2021 θα εκτελεστούν εργασίες κατασκευής αγωγού ύδρευσης σε τμήμα της οδού Τζέιμς Αριστάρχου από την οδό Σκρά έως  την οδό Αργύρη Εφταλιώτη.

Για τον λόγο αυτό η κυκλοφορία των οχημάτων επί της οδού 8ης Νοεμβρίου από Αργύρη Εφταλιώτη έως Σκρά θα γίνεται  με διπλή διέλευση και  με ελεγχόμενη ρύθμιση της κυκλοφορίας . Τα μικρά οχήματα θα μπορούν να κατευθύνονται και προς την οδό  Κομνηνάκη, αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες στο τμήμα της οδού Σκρά έως το ύψος του κτιρίου των διοικητικών δικαστηρίων.