Την Τετάρτη παρουσιάζει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου τον απολογισμό πεπραγμένων για το 2020


Με θέμα :«Απολογισμός Πεπραγμένων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έτους 2020» , θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 31 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, στο πλαίσιο των μέτρων για την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.