Προσλήψεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Μυτιλήνη


Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανακοινώνει την πρόσληψη 50 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στην Κεντρική Υπηρεσία και σε Οργανικές Μονάδες των Περιφερειακών Διευθύνσεών του. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοσιοποίησής της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021.

Οι περιοχές στις οποίες αφορούν οι θέσεις εργασίας και θα απασχοληθούν οι υποψήφιοι είναι σε Αττική, Γιαννιτσά, Σέρρες, Αλεξανδρούπολη, Δράμα, Καβάλα, Ηγουμενίτσα, Πρέβεζα, Άρτα, Κοζάνη, Άργος Ορεστικό, Πάτρα, Μεσολόγγι, Πύργος, Ναύπλιο, Σπάρτη, Κόρινθος, Καλαμάτα, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Λαμία, Λιβαδειά, Ρέθυμνο και Μυτιλήνη.

 

Οι ειδικότητες 

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής: 

ΠΕ Γεωπόνοι 

ΠΕ Οικονομικοί 

ΤΕ Διοικητικοί Λογιστικοί 

ΠΕ Κτηνίατροι 

ΠΕ Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί 

ΤΕ Τεχνολόγοι Γεωπονίας 

 

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), Δομοκού 5, Τ.Κ. 10445 – Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης, Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού, υπόψη κας Ε. Καρούσου, κας Β. Κάππου και Α. Ροδοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2108802856, 2108802837 και 2108802374).