Σε λειτουργιά η ηλεκτρονική πλατφόρμα στον Δήμο Δυτικής Λέσβου για απαλλαγή των επιχειρήσεων από τα δημοτικά τέλη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δυτικής Λέσβου γίνεται γνωστό ότι λειτουργεί η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα «ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ & ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» , που  δίνει τη δυνατότητα απαλλαγής από την καταβολή δημοτικών τελών σε επαγγελματίες και  επιχειρήσεις που έχουν διακόψει ή περιορίσει τη δραστηριότητά τους υποχρεωτικά λόγω της πανδημίας του Covid-19.

Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Γιώργο Αλάνη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέρχονται  στην συγκεκριμένη πλατφόρμα με τους κωδικούς του  taxisnet και ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης να υποβάλουν την σχετική αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  https:/dt.govapp.gr/