Στην τελική ευθεία ο Ηλεκτροφωτισμός της Αγοράς στην Δημοτική Κοινότητα Παλαιοκήπου

 

Η Δημοτική Αρχή, από την αρχή της θητείας της, έχει δώσει μεγάλη σημασία στις ουσιαστικές παρεμβάσεις στα χωριά του Δήμου, για τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους.

Συνεχίζοντας την προσπάθεια αυτή, ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, υπέγραψε τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Αγοράς Δημοτικής Κοινότητας Παλαιοκήπου», συνολικού προϋπολογισμού 33.806,24 Ευρώ.

Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους ΣΑΤΑ (Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης) του προϋπολογισμού του Δήμου Μυτιλήνης για το 2021.