Συνεδριάζει με 4 θέματα και με τηλεδιάσκεψη η Δ.Κ Μυτιλήνης


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Νο 4/2021

Πραγματοποιείται τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 με ώρα έναρξης 6:00 μμ τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης Νο4/2021.

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020, την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80189/12.12.2020 (ΦΕΚ Β΄ 5486) ΚΥΑ, την ΚΥΑ 429/12.03.2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704), καθώς και την 1822/16.03.2020 (Α.Δ.Α.: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) Εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Ασφαλής λειτουργία συγκοινωνιακού κόμβου στο παλιό Λιμεναρχείο (επισημάνσεις δημοτών)

Περιφερειακός δρόμος Κάστρου (αίτημα επιτροπής κατοίκων Κιοσκίου-Κουλμπάρας)

Πλακόστρωση οδού Κομνηνάκη από Ίμβρου έως Κουντουριώτη (αίτημα επαγγελματιών επί της οδού)

Θέματα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης στην πόλη (παρουσία της Αντιδημάρχου Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Μυτιλήνης κας Δ. Αλεξανδρή)

Στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τη σύγκληση, την απαρτία, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων και γενικότερα τη λειτουργία του Συμβουλίου της Κοινότητας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Δ/Κ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

                                               ΑΛΕΚΟΣ ΚΟΥΖΙΝΟΓΛΟΥ