ΠΕ Βορείου Αιγαίου: 786 προτάσεις εγκρίθηκαν για τα σχέδια βελτίωσης

 

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης και ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Πανάγος Κουφέλος ανακοινώνουν ότι μετά την εξέταση των ενστάσεων για το Υπόμετρο 4.1.: «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις», Δράση 4.1.1. «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και Δράση 4.1.3 « Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» γίνονται δεκτά επιπλέον 258 υποβληθέντα σχέδια.

Συνολικώς, γίνονται δεκτές 786 προτάσεις επί υποβληθεισών 1.239 προτάσεων.