118.418,77 Ευρώ για την συντήρηση των Δημοτικών Κτηρίων του Δήμου Μυτιλήνης

 

Το έργο αφορά στις απαραίτητες παρεμβάσεις που απαιτούνται σε όλα τα δημοτικά κτήρια

 

Η παρούσα Δημοτική Αρχή, από την αρχή της θητείας της, έδειξε ιδιαίτερη ευαισθησία στην αξιοποίηση της περιουσίας της και ιδιαίτερα των δημοτικών κτηρίων. Επαναλειτούργησε το Παλαιό Δημαρχείο, το οποίο έχει ιδιαίτερα αναβαθμιστεί με τους πίνακες ζωγραφικής συλλογής Γιάννη Γιαννέλλη-Θεοδοσιάδη, έχει παρέμβει στο πρώην Δημαρχείο Γέρας και σε πολλά Δημοτικά Καταστήματα (Συκούντας, Ασωμάτου κλπ).

Συνεχίζοντας την προσπάθεια αυτή, ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, υπέγραψε τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικών Κτηρίων», συνολικού προϋπολογισμού 118.418,77 Ευρώ.

Το έργο αφορά στις απαραίτητες παρεμβάσεις που απαιτούνται σε όλα τα δημοτικά κτήρια, για την ασφάλεια των εργαζομένων σε αυτά και την εύρυθμη λειτουργία τους.