Στην τηλεδιάσκεψη για την αποτελεσματική διαχείριση απορριμμάτων 2021 - 2027 – DG REGIO η ΔΕΔΑΠΑΛ


Σε τηλεδιάσκεψη με θέμα: «Προς μια αποτελεσματική διαχείριση απορριμμάτων 2021 - 2027 – DG REGIO»,  συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης Λέσβου (ΔΕΔΑΠΑΛ A.E.) & μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Δικτύου Φορέων  Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στέφανος Αποστόλου και ο Γραμματέας της ΔΕΔΑΠΑΛ Γιάννης Άνεμος.

Στην τηλεδιάσκεψη προήδρευσε ο Επικεφαλής των Διαρθρωτικών Ταμείων για την Ελλάδα κ. Carsten  Rasmussen και συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Μανώλης Γραφάκος και ο Ειδικός Γραμματέας ΕΣΠΑ κ. Γ. Ζερβός ενώ συμμετείχαν και εκπρόσωποι ΦοΔ.Σ.Α από όλη τη χώρα.

Οι εισηγήσεις που έγιναν αφορούσαν στα παρακάτω θέματα: Μία Μονάδα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων για μια ολόκληρη Περιφέρεια, Οι συνέργειες ΦοΔΣΑ & Δήμων, Η ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμάτων των στερεών αποβλήτων «το σχέδιο Εγνατία», Η εμπειρία της ανακύκλωσης στην Ελλάδα – μελλοντικές προκλήσεις και οι προκλήσεις στην εφαρμογή επιχειρηματικών σχεδίων ανακύκλωσης. Ακολούθησε συζήτηση για την παρουσίαση ενός ρεαλιστικού οδηγού κατάρτισης των Περιφερειακών σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων.  

Ο κ. Αποστόλου παρακολούθησε με ιδιαίτερη προσοχή τις εισηγήσεις που έγιναν και στην τοποθέτηση του επεσήμανε μεταξύ άλλων τα εξής:

Στη Λέσβο λειτουργούν σήμερα πέντε (5) Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και ένας (1) Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ).  Υπάρχουν μελέτες για την κατασκευή πέντε (5) Πράσινων Σημείων στο νησί που ήδη έχουν υποβληθεί στη Διαχειριστική Αρχή για τη χρηματοδότηση και εν συνεχεία κατασκευή. Υπάρχει επίσης, έγκριση και χρηματοδότηση για την κατασκευή Μονάδας Κομποστοποίησης.

Τις μέρες αυτές, γίνεται προσπάθεια ένταξης και χρηματοδότησης Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) ύψους δαπάνης 35.000.000 Ευρώ περίπου, της οποίας η μελέτη πρόσφατα αποπερατώθηκε και υποβάλλεται αρμοδίως.

«Κατά τη γνώμη μας, - είπε ο κ. Αποστόλου - οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις λειτουργούν ικανοποιητικά και εξυπηρετούν τις ανάγκες για τις οποίες έχουν δημιουργηθεί.

Περαιτέρω βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων του νησιού πιστεύουμε ότι θα επιτευχθεί με τη σύνταξη του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, το οποίο το προχωρούμε σε συνεννόηση με τον Συντονιστή Δικτύου ΦοΔΣΑ – εμπειρογνώμονα της DG REGIO κ. Χαράλαμπο Τσοκανή.

Κλείνοντας, θέλουμε να επισημάνουμε ότι επιτέλους πρέπει να επιλυθεί το μείζον πρόβλημα του προσωπικού του ΦοΔΣΑ Λέσβου, που σήμερα απασχολείται με συμβάσεις ανάθεσης έργου – μπλοκάκια.

Προς τούτο, έχουμε καταρτίσει και εγκρίνει Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας ΦοΔΣΑ και έχουμε υποβάλει επανειλημμένως αιτήματα στο Υπουργείο για παροχή έγκρισης πρόσληψης τακτικού προσωπικού αλλά μέχρι στιγμής δεν ευοδώθηκαν».

Μετά από αναλυτική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, τόσο ο Πρόεδρος της ΔΕΔΑΠΑΛ Στέφανος Αποστόλου, όσο και ο Γραμματέας της Εταιρείας Γιάννης Άνεμος, χαρακτήρισαν την τηλεδιάσκεψη εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, γόνιμη και εποικοδομητική για την αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων, με στόχο, πάντα, τα βέλτιστα αποτελέσματα για τον τόπο μας. Σ’ αυτή την κατεύθυνση, η ΔΕΔΑΠΑΛ εργάζεται συστηματικά, εντατικά και προσηλωμένα.