Γ. Φλώρος: «Ας αναλάβουν τη διαχείριση του τομέα ύδρευσης – αποχέτευσης της Δυτικής Λέσβου οι αντιδήμαρχοι»


Απάντηση του προέδρου της ΔΕΥΑΛ Γεώργιου Φλώρου στους αντιδημάρχους της δυτικής Λέσβου Γ. Αλάνη, Μ. Ρούσση και Κ. Πάππου

Σε πρόσφατο τεύχος τοπικής εφημερίδας (Τα Νέα της Λέσβου), δημοσιεύθηκε άρθρο, το οποίο περιελάμβανε τις απόψεις των Αντιδημάρχων Δήμου Δυτικής Λέσβου και μελών του Δ.Σ. ΔΕΥΑΛ, κ.κ. Γ. Αλάνη, Μ. Ρούσση και Κ. Πάππου, αναφορικά με ληφθείσα απόφαση του Δ.Σ. της επιχείρησης, περί μη συνέχισης του διαδημοτικού χαρακτήρα της ΔΕΥΑΛ. Στην ανακοίνωσή τους αυτή, τα τρία (3) μέλη του Δ.Σ., παραθέτουν τις απόψεις τους, επί του ζητήματος αυτού, απόψεις οι οποίες συζητήθηκαν και κατά τη σχετική συνεδρίαση. Όσα αναφέρουν οι κ. Αντιδήμαρχοι, χαρακτηρίζονται από μία υπερβολή, δεδομένου ότι, η απόφαση ελήφθη με γνώμονα τα συμφέροντα των ίδιων των κατοίκων της Λέσβου και με απώτερο στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, κατά τρόπο όπου, κάθε Δήμος να μπορεί να διαχειριστεί τα ζητήματά του και συνεκτιμώντας ειδικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. Για το λόγο αυτό άλλωστε, η απόφαση αυτή, ελήφθη με -11- θετικές ψήφους εκ των -15- μελών, μειοψηφούντων των -3- συγκεκριμένων μελών. Με το ίδιο σκεπτικό άλλωστε το 2019 διασπάστηκε ο τ. Δήμος Λέσβου, ενώ το ίδιο συμβαίνει και σήμερα, με τη διάσπαση των διαδημοτικών νομικών προσώπων – Συνδέσμων, των οποίων ζητάει την άμεση διάσπαση ο Δήμος Δυτικής Λέσβου. Η μέχρι σήμερα πρακτική, αποδεικνύει ότι κάθε Δήμος, μπορεί να διαχειριστεί μόνος του, τα δικά του ζητήματα, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ακόμα και η νομολογία του ΣτΕ, είχε κρίνει αναλογικά, ότι δεν είναι επιτρεπτή κατά το Σύνταγμα η δημιουργία πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. τόσο ευρείας περιφέρειας, όσο του τ. Δήμου Λέσβου, ώστε να καταργείται ουσιαστικά η αποτελούσα τον πυρήνα των σχετικών συνταγματικών ρυθμίσεων, έννοια της τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο αποτελεί τον προστατευόμενο πυρήνα των σχετικών συνταγματικών διατάξεων.

Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψιν, το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ, γεωγραφικά, κοινωνικά, οικονομικά, χωροταξικά, πληθυσμιακά, αναπτυξιακά, λειτουργικά και άλλα κριτήρια, αποφάσισε τη μη συνέχιση της λειτουργίας της ΔΕΥΑΛ υπό διαδημοτικό χαρακτήρα.

Η διάσπαση του τ. Δήμου Λέσβου μάλιστα, περιλάμβανε, την εν μία νυκτί ίδρυση και λειτουργία του Δήμου Δυτικής Λέσβου, ο οποίος δεν είχε, μέχρι εκείνη τη στιγμή, εγκαταστάσεις, γραφεία, μηχανολογικό εξοπλισμό ή προσωπικό, τα οποία σταδιακά αποδόθηκαν στο νεοσυσταθέντα Δήμο. Στην περίπτωση της ΔΕΥΑΛ όμως, δε θα γίνει εν μία νυκτί, αντιθέτως θα περιλαμβάνει μεταβατικό στάδιο όπου, το προσωπικό της ΔΕΥΑΛ, θα συνεχίσει να εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων όλης της Λέσβου, με τον αυτό ζήλο που πράττει μέχρι σήμερα, συνεπικουρώντας το προσωπικό του νομικού προσώπου ύδρευσης – αποχέτευσης του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Οπότε, τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει πρακτικά στην καθημερινότητα των πολιτών της Δυτικής Λέσβου, ενώ όσα διατυπώνονται στο άρθρο, είναι έωλες προφάσεις.

Η ίδια η αναφορά των Αντιδημάρχων Δυτικής Λέσβου, περί μη ολοκληρωμένης λειτουργικής απόδοσης της ΔΕΥΑΛ, προς τους δημότες της Δυτικής Λέσβου, ουσιαστικά επιβεβαιώνει και το λόγο αλλά και την ίδια την απόφαση που λάβαμε. Εάν θεωρούν ότι δεν είναι ικανοποιητική η παρεχόμενη υπηρεσία από τη ΔΕΥΑΛ προς τους δημότες της Δυτικής Λέσβου, θα έπρεπε πρώτοι να αναζητάνε την αυτοδιαχείριση του νευραλγικού αυτού τομέα.

Ως προς την οικονομική απόδοση και συνεισφορά της Δυτικής Λέσβου στα έσοδα της ΔΕΥΑΛ, προσφάτως συνταχθείσα μελέτη, απέδειξε ότι τα έσοδα της ΔΕΥΑΛ από τα γεωγραφικά όρια της Δυτικής Λέσβου, οδηγούν σε ζημία της επιχείρησης, με βάση τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των εξόδων της Δυτικής Λέσβου.

Όσο για τους βιολογικούς καθαρισμούς, οι οποίοι αναφέρουν ότι χρειάζονται επισκευές, να τους υπενθυμίσουμε ότι, η χωρική αρμοδιότητα της ΔΕΥΑΛ, επεκτάθηκε στις δημοτικές ενότητες του νυν Δήμου Δυτικής Λέσβου, μόλις το 2015, ενώ μέχρι πρότινος, αρμόδιοι ήταν οι παλιοί καλλικρατικοί΄- καποδιστριακοί Δήμοι. Οπότε, η ΔΕΥΑΛ, προέβη σε όσο το δυνατόν περισσότερες επισκευές και σύμφωνα με τα όσα ανέλαβε, το αυτό θα πράξει και ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, αναλαμβάνοντας στη συνέχεια από εμάς. Κανένας δε ρώτησε, λοιπόν, το 2015, όταν ανέλαβε η ΔΕΥΑΛ, εάν τα δίκτυα και οι βιολογικοί καθαρισμοί που αναλήφθηκαν, εάν είναι σε καλή ή όχι κατάσταση. Η ανάληψη της ευθύνης, σχετίζεται με την πολιτική και ηθική ευθύνη προς τους δημότες και δεν είναι υπό την αίρεση, εάν τα δίκτυα και οι εγκαταστάσεις είναι σε αρίστη κατάσταση, ώστε να αναληφθούν.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον οι κ. Αντιδήμαρχοι, θεωρούν ότι υπάρχει πρόβλημα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες της ΔΕΥΑΛ, αλλά και τη συντήρηση και βελτίωση των εγκαταστάσεων, και αφού γνωρίζουν πολύ καλύτερα τα συμφέροντα του τόπου τους, προφανώς και θα πρέπει να αναλάβουν τη διαχείριση του τομέα ύδρευσης – αποχέτευσης και να ενεργήσουν προς το συμφέρον, αναλαμβάνοντας την υλοποίηση όλων των απαιτούμενων έργων και επισκευών.

Ως εκ τούτου, η ανάληψη της ευθύνης από μέρους της Δυτικής Λέσβου και των ιθυνώντων της, πρέπει να είναι πιο ουσιαστική και επί της ουσίας, αντί της γενικόλογης και στείρας κριτικής, αφ’ ης στιγμής δε φέρουν το καθημερινό βάρος της ευθύνης αυτής. Επειδή λοιπόν φαίνεται ότι γνωρίζουν καλύτερα απ’ όλους τα προβλήματα του τόπου τους, θα τους δοθεί η ευκαιρία να τα επιλύσουν, το οποίο και ευχόμαστε από καρδιάς, γνωρίζοντας το δύσκολο στίβο της ύδρευσης και αποχέτευσης.

Τέλος, όπως γνωρίζουν πολύ καλά οι κ. Αντιδήμαρχοι, η αλλαγή του διαδημοτικού χαρακτήρα της ΔΕΥΑΛ, καθώς και ο τρόπος διανομής της περιουσίας κλπ., δεν είναι αποτέλεσμα δική μας έμπνευσης. Αντιθέτως, στηρίζεται πλήρως στα όσα ρητώς προβλέπονται και ορίζονται στις συναφείς νομοθετικές διατάξεις. Οπότε, θα πράξουμε αυτό που επιτάσσει ο νόμος, τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω.

                                                                                                                                                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ

                                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ