Ναι.....υπό προϋποθέσεις.. από την πλειοψηφούσα παράταξη του δήμου Μυτιλήνης στην νέα δομή μεταναστών στην θέση ΒαστριαΜε αφορμή τη δημοσίευση του ΦΕΚ για την χωροθέτηση του νέου Κέντρου Κλειστής Ελεγχόμενης Δομής στον Δήμο Μυτιλήνης, συνήλθε και συνεδρίασε εκτάκτως η Δημοτική Παράταξη της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Μυτιλήνης και αποφάσισε σχετικά τα εξής:

Συμφωνούμε καταρχήν με την χωροθέτηση της συγκεκριμένης θέσης, υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) Η δομή αυτή να είναι μέγιστης χωρητικότητας έως 3000 προσφύγων – μεταναστών και να μην έχει τον χαρακτήρα υπερδομής.

β) Η λειτουργία της δομής αυτής θα σημάνει αυτόματα την παύση της λειτουργίας κάθε άλλης δομής, όπως αυτές βρίσκονται σήμερα στα όρια του Δήμου Μυτιλήνης και ειδικότερα στην περιοχή «Μαυροβούνι» και στον Δημοτικό χώρο στον «Καρά Τεπέ», καθώς και των λοιπών δομών.

γ) Η λειτουργία της συγκεκριμένης νέας Δομής σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αναστείλει ή να περιορίσει την συνεχή προσπάθεια φύλαξης των θαλάσσιων συνόρων, καθώς και την συνεχή αποσυμφόρηση του νησιού μας από πρόσφυγες και μετανάστες, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις και δεσμεύσεις της Κυβέρνησης.

δ) Η κατασκευή και λειτουργία του νέου ΚΥΤ πρέπει προπάντων να διασφαλίζει άρτιες συνθήκες ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος και των γύρω περιοχών που αυτό θα βρίσκεται.

Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα παραπάνω θα μας βρει κάθετα αντίθετους.