«Ψυχολογία για Όλους», από τα Προγράμματα Ψυχικής Υγείας του Παν. Αιγαίου στους Δήμους Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου


Τα Προγράμματα Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ο Δήμος Δυτικής Λέσβου διοργανώνουν ένα μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα που απευθύνεται  σε όλους τους δημότες και έχει ως σκοπό να τους μυήσει στον κόσμο της Ψυχολογίας.

Ο τίτλος του προγράμματος είναι «Ψυχολογία για Όλους», η διάρκεια του είναι δωδεκάμηνη και ο τρόπος διδασκαλίας μεικτός: Ο κάθε δημότης μελετά μόνος του το πλούσιο ψηφιακό υλικό, το οποίο αναρτάται σε πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ή αποστέλλεται με email, ενώ προβλέπονται δώδεκα δίωρες (μια κάθε μήνα) συναντήσεις στην ψηφιακή πλατφόρμα zoom, κατά την  οποία θα υπάρχει ζωντανή αλληλεπίδραση με τον εκάστοτε διδάσκοντα.

Το πρόγραμμα μοριοδοτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για ορισμένες ειδικότητες (πχ εκπαιδευτικούς) ενώ αποδίδει σε όλους Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET (22,5).

Λόγω της συνεργασίας με το Δήμο Δυτικής Λέσβου τα ετήσια δίδακτρα είναι 100 ευρώ σε δύο δόσεις (αντί 250 ευρώ)

Οι εγγραφές θα γίνονται μέχρι την 31η Ιανουαρίου του 2021 και τα μαθήματα θα ξεκινήσουν 1 Φεβρουαρίου 2021.

Μπορείτε να μελετήσετε αναλυτικά την προκήρυξη στον παρακάτω σύνδεσμο

https://bit.ly/380Cmy1

Τηλεφωνικές πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε από τα τηλέφωνα:

Δήμος Δυτικής Λέσβου: Υπεύθυνη Προγράμματος Βασιλική Παπασταύρου 22533-50202

Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Προγράμματα Ψυχικής Υγείας: 2251036520, 2251036580,2251045006

Η Αντιδημαρχία Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Μυτιλήνης και τα Προγράμματα Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διοργανώνουν μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ».

Πληροφορίες:

Δήμος Μυτιλήνης 2251037041

Παν. Αιγαίου 22510 36520, 22510 36580, 22510 45006

Σύνδεσμος Προκήρυξης: https://bit.ly/380Cmy1

Σύνδεσμος Εγγραφής: https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=444