Αναβαθμίζεται ο Παιδικός Σταθμός Καλλονής με 165.000,00€ από τον Δήμο Μυτιλήνης

 

Με απόφαση του Δημάρχου Μυτιλήνης

Με απόφαση του Δημάρχου Μυτιλήνης, Στρατή Κύτελη, προκηρύσσεται ανοιχτός διαγωνισμός για εργασίες αναβάθμισης του Παιδικού Σταθμού Καλλονής, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις λειτουργικότητας και στις ανάγκες των παιδιών.

Το συνολικό κόστος των εργασιών υπολογίζεται στις 165.000,00 Ευρώ.

Το έργο θα περατωθεί σε οκτώ μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.