Ψυχολογικές παρεμβάσεις μέσω Τηλεϊατρικής από το Γ.Ν. Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»


Το Γ.Ν. Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ», συνεχίζοντας τις προσπάθειες παροχής ποιοτικών και ασφαλών  υπηρεσιών ψυχικής υγείας,  εν μέσω πανδημίας, προς τους κατοίκους του νησιού μας, προχωρά στην παροχή των υπηρεσιών αυτών, μέσω του συστήματος τηλεϊατρικής που διαθέτει. Η ενέργεια αυτή θα πραγματοποιείται με τη συνεργασία του Γραφείου Ψυχολόγων  και του Τμήματος Πληροφορικής του Νοσοκομείου.

Οι ενδιαφερόμενοι, θα μπορούν να θέτουν το αίτημά τους ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του Γραφείου Ψυχολόγων, στη διαδρομή http://grafeiopsyvostan.blogspot.com/.

Οι ψυχολόγοι, θα αξιολογούν εάν το αίτημα μπορεί να ικανοποιηθεί μέσα από διαδικτυακή συνεδρία. Τα αιτήματα που θα διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά, αφορούν αποκλειστικά  συμβουλευτική παρέμβαση, ψυχολογική υποστήριξη και όχι αιτήματα  που αφορούν στην έκδοση Γνωματεύσεων, τα οποία προϋποθέτουν φυσική παρουσία των ενδιαφερομένων.

Στη συνέχεια, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται για τη διαδικασία της διαδικτυακής συνάντησης.

Βασική προϋπόθεση είναι ο ενδιαφερόμενος να διαθέτει Η/Υ, κάμερα, μικρόφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση. Την ημέρα του καθορισμένου ραντεβού, θα του αποστέλλεται ηλεκτρονική διεύθυνση (link) με την οποία, σε ελάχιστο χρόνο, θα συνδέεται με τον υπεύθυνο ψυχολόγο και θα γίνεται η συνεδρία.

Οι συνεδρίες νομικά καλύπτονται από την  Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τις αρχές Δεοντολογίας των Ψυχολόγων.

Από το Γραφείο Διοίκησης Γ.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο»