Διαγράμμιση της εισόδου στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης - Ευχαριστήριο της Δ/ντριας τοι σχολείου


Ώστε  να  είναι  ασφαλής  η  προσέλευση - αποχώρηση  των μαθητών

Το  4ο  Δημοτικό Σχολείο  Μυτιλήνης  και  προσωπικά  εγώ, θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  τους :  κα Μακρή  Δέσποινα , κο  Ανδρέα  Παπαχριστοφόρου  και  το Τμήμα  Αυτεπιστασίας  του  Δήμου  Μυτιλήνης, που  ανταποκρίθηκαν  άμεσα  στο  αίτημά  μας  για τη  διαγράμμιση  της  εισόδου ,ώστε  να  είναι  ασφαλής  η  προσέλευση - αποχώρηση  των μαθητών  του  Σχολείου  μας.

                                                                        Η  Διευθύντρια

                                                                        Ασημίνα  Κουτρομπίλα