Αποκαταστάθηκαν οι ζημίες στην αρδευτική γεώτρηση στα Δαφια


Με φροντίδα και πρωτοβουλία του Δήμου Δυτικής Λέσβου, ολοκληρώθηκε η παρέμβαση στην αρδευτική γεώτρηση στην θέση Αργυρή στην Τ.Κ. των Δαφίων.

Η παρέμβαση αφορούσε σε εργασίες πλήρους αποκατάστασης των ζημιών του κτίσματος, αντικατάστασης της επικίνδυνης σκεπής του και στήριξης της ετοιμόρροπης κολώνας ηλεκτροδότησής του.

Όπως τονίζει η αρμόδια Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής Ασανούλα Γιαννή – Κοκκινέλλη, οι παρεμβάσεις για να αποκατασταθούν τα πλείστα προβλήματα στις εγκαταστάσεις των αρδευτικών για την καλύτερη διαχείριση του νερού και τη στήριξη του αγροτικού τομέα θα συνεχιστούν.