Μόνο τηλεφωνικά η ηλεκτρονικά η εξυπηρέτηση των πολίτων στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου

 

Το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου ενημερώνει τους πολίτες ότι έως 30/11/2020 μπορούν να διατυπώνουν τα αιτήματά τους τηλεφωνικά ή μέσω e-mail.

Σε περίπτωση, που δεν είναι εφικτό ο ενδιαφερόμενος να εξυπηρετηθεί εξ αποστάσεως, αλλά πρέπει να επισκεφθεί την υπηρεσία, αυτό γίνεται μόνο μέσω ραντεβού. Το αίτημα για ραντεβού διατυπώνεται μέσω e-mail ή τηλεφώνου. Κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας και η τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2251025349

e-mail: info@ltlesvou.gr