Συνεδριάζει σήμερα το περιφερειακό συμβούλιο Β. Αιγαίου με 6 θέματα


Με τηλεδιάσκεψη

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 αποκλειστικά και μόνο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ( https://www.epresence.gov.gr ).

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ( https://www.epresence.gov.gr ), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019) και β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020).

 

ΘΕΜΑ1ο: ΕΓΚΡΙΣΗ 8ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020.

Εισηγήτρια: κ. Κοσμία Μωραϊτου Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

 

ΘΕΜΑ2ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ.

Εισηγήτρια: κ. Κοσμία Μωραϊτου Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

 

ΘΕΜΑ3ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 87/ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/25-09-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: << ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ >>.

Εισηγητής: κ. Παντελής Βρουλής Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου.

 

ΘΕΜΑ4ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΕΙ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ, ΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ 6ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ-ΒΡΙΣΑ-ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ ΑΠΟ ΕΠ.Ο. 4 ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΑΤΕΡΩΝ, ΒΟΥΡΚΟΥ,ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΑΣΙΟΥ ΣΕ ΕΠ.Ο. 5, ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ.

Εισηγήτρια: κ. Αφροδίτη Κουρογένη Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.

 

ΘΕΜΑ5ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Π. ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 2014-2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΗΡΑΙΟΥ Ν.ΣΑΜΟΥ» ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.500.000,00 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βασιλείου Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.

 

ΘΕΜΑ6ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Νύκτας Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού & Μεταφορών, Επικοινωνιών