Λέσβος: Αιτήσεις για 370 προσλήψεις με 6ετή σύμβαση στο υπουργείο Μετανάστευσης


Η τοποθέτησή τους αφορά προορισμούς όπως η Κως, η Λέρος, η Λέσβος, η Σάμος αλλά και περιοχές όπως η Ορεστειάδα, η Αλεξάνδρεια, η Βόλβη, η Βέροια, ο Βόλος, η Δράμα, τα Ιωάννινα, η Λαμία, η Θήβα, η Ελευσίνα κ.α.

Περιθώριο μίας εβδομάδας για την υποβολή αιτήσεων στην προκήρυξη του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που αφορά στην πρόσληψη 370 ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με διάρκεια τρία έτη και δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τρία έτη.

Πιο συγκεκριμένα θα προσληφθούν 217 άτομα Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 66 άτομα Τεχνολογικής εκπαίδευσης και 87 άτομα Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η κατανομή των θέσεων ανά ειδικότητα αφορά:

Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση: ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Νομικών, ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Στατιστικής, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Τοπογράφων, ΠΕ Αρχοτεκτόνων, ΠΕ Χημικών, ΠΕ Ψυχολόγων, ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων, ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών.

Τεχνολογική Εκπαίδευση: ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΤΕ Δομικών Εργων, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΤΕ Πληροφορικής.

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: ΔΕ Γενικών Καθηκόντων, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Τηλεφωνητών, ΔΕ Ηλεκτρολόγων,  ΔΕ Υδραυλικών, ΔΕ Προσωπικό Η/Υ, ΔΕ Διοικητικού.

Για τις θέσεις που προβλέπονται στις περιφερειακές υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας και Προσωρινής υποδοχής) επισημαίνεται ότι οι προσληφθέντες θα κληθούν σε καθημερινή βάση να παρέχουν βοηθητικές εργασίες επί του πεδίου των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των Δομών φιλοξενίας Προσωρινής Φιλοξενίας και Προσωρινής Υποδοχής με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση και την παροχή αξιοπρεπών υλικών συνθηκών υποδοχής σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν εισέλθει παράτυπα στη χώρα, με γνώμονα τον σεβασμό της αξιοπρέπειάς τους.

Η εργασία τους θα παρέχεται καθημερινά σε χώρους υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι ενδέχεται να λειτουργούν σε συνθήκες υπερπληθυσμού, λόγω αυξημένων προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών. Η τοποθέτησή τους αφορά προορισμούς όπως η Κως, η Λέρος, η Λέσβος, η Σάμος αλλά και περιοχές όπως η Ορεστειάδα, η Αλεξάνδρεια, η Βόλβη, η Βέροια, ο Βόλος, η Δράμα, τα Ιωάννινα, η Λαμία, η Θήβα, η Ελευσίνα κ.α.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση, που θα βρουν στη διεύθυνση https://jobs.migration.gov.gr/login και να την υποβάλουν στην ίδια εφαρμογή επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα αντίστοιχα πεδία έως και την Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου και ώρα 23.59 μ.μ.