572.500.00€ στον Δήμο Μυτιλήνης για την εξόφληση των υφιστάμενων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων


Στην επιχορήγηση 151 Δήμων της Χώρας προχώρησε το Υπουργείο Εσωτερικών με την αριθμ. 81783/26.11.2020 Απόφαση.

Η επιχορήγηση συνολικού ποσού έως 28.190.490,00 € δίνεται αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση των υφιστάμενων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των συγκεκριμένων Δήμων προς τρίτους (δηλαδή προς Φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης), σύμφωνα με την αριθμ. 2/31648/ΔΠΓΚ/3.8.2020 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών όπως ισχύει.

Επιστολή Δημάρχου Μυτιλήνης

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκο και στον αρμόδιο Υφυπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο, για πρόσθετη χρηματοδότηση του Δήμου Μυτιλήνης, ώστε να εξοφληθεί δαπάνη του πρώην Δήμου Λέσβου.

Η συγκεκριμένη δαπάνη αφορά σε οφειλές προς τους δικαιούχους εργαζόμενους για μέσα ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) και του γάλακτος για τα έτη 2012-2016.

Το οφειλόμενο ποσό για το Δήμο Μυτιλήνης ανέρχεται στα 176.173,15 Ευρώ και για τον Δήμο Δυτικής Λέσβου στα 98.877,96 Ευρώ. Στα ποσά αυτά συμπεριλαμβάνονται και οι οφειλές σε εργαζόμενους που έχουν συνταξιοδοτηθεί ή έχουν αποβιώσει.

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης ζητά από τους αρμόδιους Υπουργούς να προβούν σε έκτακτη ανάλογη επιχορήγηση των Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εξόφληση των εν λόγω οφειλών συνολικού ύψους 275.051,11 Ευρώ.

 

Μπορείτε να δείτε το ποσό κάθε Δήμου, στον Πίνακα που ακολουθεί.