Αυτά περιλαμβάνει το Τεχνικό Πρόγραμμα για το 2021 του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου
Ενημέρωση από τον ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ Γεώργιος Μέλος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου- Δημοτικός Σύμβουλος Παράταξης "ΞΕΚΙΝΑΜΕ"  Δήμου Δυτικής  Λέσβου

             
Ως μέλος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέσβου εκπροσωπώντας την Δυτική Λέσβο,  στο Συμβούλιο της Παρασκευής 20/11/2020 ψηφίσαμε το Τεχνικό Πρόγραμμα για το 2021 που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει :

Για τη Δυτική Λέσβο:

1. Επίστρωση  τμήματος υφιστάμενου δρόμου Χερσαία Ζώνη Λιμένα Σκάλα Καλλονής :52.000 ευρώ

2. Ενίσχυση προστασίας υπήνεμου μώλου  Λιμένα Σκάλα Καλλονής: 117.000 ευρώ

3. Αποκατάσταση  λειτουργικότητας γλύστρας Λιμένα Σκάλα Πολιχνίτου: 10.000 ευρώ

4. Αποκατάσταση Λιμένα Σκάλα Πολιχνίτου από βλάβες λόγω σεισμού: 70.000 ευρώ.

5. Επισκευές και εργασίες ενίσχυσης προστασίας στο Λιμένα Μήθυμνας: 65.000 ευρώ.

6. Αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων Χερσαία  Ζώνη Λιμένα Πέτρας: 25.000 ευρώ.

7.  Επισκευές και συντηρήσεις στο λιμάνι Καβάκι Πέτρας κατά 117.000 ευρώ.

8.  Επισκευές και εργασίες ενισχύσεις  προστασίας στο Λιμένα Σκάλας Συκαμινέας  65.000 ευρώ .

9.  Επισκευές και εργασίες βελτίωσης  στο Λιμένα Σκάλας Ερεσσού:  45.000 ευρώ .

   Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη, συνάδελφους  αυτοδιοικητικούς του Δήμου Μυτιλήνης  για τη στήριξη και ψήφιση στο Διαδημοτικο Λιμενικό Ταμείο των προτάσεων που αφορούν τον Δήμο Δυτικής Λέσβου.
   Ειδικά τον πρόεδρος Κο ΚΥΤΕΛΗ Ευστράτιο και τον αντιπρόεδρο
Κο ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟ Κων/νο.

                   
              ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Γεώργιος
                      Μέλος του Δ.Λ.Τ.Λ
     Δημοτικος Σύμβουλος Παράταξης
                         "ΞΕΚΙΝΑΜΕ"