ΠΕ Β. Αιγαίου: Στις 16/12 οι εξετάσεις β΄περιόδου, για χορήγηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη


Η Περιφέρεια Β. Αιγαίου προκηρύσσει εξετάσεις β΄περιόδου, για χορήγηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη σύμφωνα με την ΑΔΑ:6ΑΕ07ΛΩ-ΨΕΖ.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα εξετάσεων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Λέσβου (Π. Βοστάνη 4, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη) την Tετάρτη 16/12/2020 και ώρα 10.00 π.μ..

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος θα πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση με πλήρη δικαιολογητικά μέχρι και την Τετάρτη 11/12/2020  αυτοπροσώπως στα γραφεία της Υπηρεσίας της  Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Β.Α. , οδός Π. Βοστάνη 4, Μυτιλήνη. Λόγω  της πανδημίας covid-19 και προκειμένου να τηρηθούν τα προβλεπόμενα μέτρα, η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 2251 3 53514 .

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν με ηλεκτρονικό σύστημα και ερωτηματολόγια πολλαπλών επιλογών σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. 38200/1136/11-08-2011 (ΦΕΚ 1969 Β/02-09-2011) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων.

Οι υποψήφιοι την ημέρα των εξετάσεων θα πρέπει να φέρουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα, ή κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο των στοιχείων ταυτότητας τους , προς επίδειξη στην Επιτροπή,   ώστε να τους επιτραπεί η συμμετοχή τους στις εξετάσεις.