Το κατεστραμμένο Κ.Υ.Τ της «Μόριας», μια ευκαιρία για ανάπτυξη

 

Γράφει ο Ελευθέριος Παπαϊωάννου (Σύμβουλος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων)

ΜΟΡΙΑ  «ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ»

Σε κάθε κρίση ιστορικά, δύο κλάδοι παράγουν πλούτο , ο πρωτογενής Τομέας και το «μεγάλο χωράφι» (η θάλασσα με τα ναυτικά επαγγέλματα) πέραν αυτού, μια καταστροφή  μπορεί να γίνει η αιτία για μια μεγάλη αναγέννηση.

Το Κ.Υ.Τ στη Μόρια κάηκε, μας έμειναν τα ερείπια αυτά που μας θυμίζουν τα λάθη μας και ταυτόχρονα την υποχρέωση να ανακτήσουμε τη χαμένη μας αίγλη, μέσα από μία βιώσιμη ανάπτυξη.

Η παρούσα εικόνα του στρατοπέδου μας οδηγεί σε πολλές σκέψεις, να γίνει χώρος άθλησης, όχι να γίνει το Μουσικό Σχολείο, όχι να γίνει μουσείο για τους πρόσφυγες και πολλά άλλα, με σοβαρό ή μη υπόβαθρο.

Εδώ θα ήθελα να καταθέσω τις δικές μου σκέψεις. Με γνώμονα ότι,  η παιδεία είναι η ποιο ασφαλής και επικερδής επένδυση, φαντάζομαι τη μετάλλαξη αυτού του χώρου σε ένα πόλο για τη στροφή των νέων στις πλουτοπαραγωγικές πηγές του Πρωτογενής Τομέας μέσα από τη σύγχρονη γεωργία και κτηνοτροφία.

 Ένα Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, ένα «Πρότυπο Κέντρο Αγροτικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων Αιγαίου».

Γιατί κάνω αυτές τις σκέψεις;  Επιτρέψτε μου να καταθέσω το συλλογισμό μου.

Ø  Αντιλαμβάνομαι ότι, πρέπει να είναι ένα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 2ετούς υποχρεωτικής φοίτησης, καθόσον θα περιλαμβάνει εργαστήρια και πρακτική εξάσκηση.

Ø  Στο κέντρο αυτό θα μπορούν να φοιτούν νέοι, απόφοιτοι όλων των Λυκείων που επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με το Πρωτογενή Τομέα Ανάπτυξης.

Ø  Η Εισαγωγή των σπουδαστών να γίνετε το δυνατόν με κοινωνικά κριτήρια κυρίως αυτά  που αφορούν τη κάθε ειδικότητα.

Ø  Δυναμικότητα του Κέντρου να είναι από 200 έως 300 σπουδαστές κατ΄έτος.

Ø  Τμήματα  ειδικοτήτων του Κέντρου:

·         Ελαιοκομίας & Ελαιοπαραγωγής.

·         Δενδροκομίας & Τυποποίηση Παραγωγής.

·         Κηπευτικής & Ανθοκομίας

·         Αμπελουργίας & Οινοποιίας.

·         Μελισσοκομίας.

·         Κτηνοτροφίας & Τυροκομίας.

Ø  Ένα μέρος της πρακτικής εκπαίδευσης θα υλοποιείτε στα  κτήματα ή τις κτηνοτροφικές μονάδες παραγωγών υπό την επίβλεψη των καθηγητών και αμοιβές των σπουδαστών θα καθορίζονται  με το κατώτερο επιδοτούμενο ημερομίσθιο.

Ø  Οι σπουδαστές θα διδάσκονται την καθετοποιημένη εκμετάλλευση του κάθε τομέα. Παράδειγμα, αυτοί που θα επιλέξουν πχ, τη κατεύθυνση της Κτηνοτροφίας θα διδάσκονται αντικείμενα από την απόκτηση του ζωικού κεφαλαίου, το στήσιμο της κτηνοτροφικής Μονάδας, την Α΄βάθμια  φροντίδα υγείας των ζώων, τη τυροκομία, τη τυποποίηση των προϊόντων καθώς και τις μεθόδους διάθεσης αυτών στην αγορά. Η ίδια μεθοδολογία  θα ισχύει και για όλα τα Τμήματα του Κέντρου.

Ø  Ως Τίτλο Σπουδών, θα παρέχεται αυτός του Τεχνολόγου κατά Ειδικότητα, με τη δυνατότητα εξάσκησης του  επαγγέλματος απευθείας με την αποφοίτηση.

Ø  Με βάση τον Τίτλο Σπουδών, να παρέχεται η δυνατότητα της κατά προτεραιότητα συμμετοχής στα αναπτυξιακά προγράμματα καθώς και κρατικές επιχορηγήσεις για τη βελτιστοποίηση του  Πρωτογενή Τομέα.

Αναγκαίοι χώροι και υποδομές για την ανάπτυξη ενός τέτοιου Κέντρου:

Ø  Το γήπεδο  του Στρατοπέδου καλύπτει μία έκταση μεγαλύτερη των 50 στρεμμάτων ικανή να στεγάσει τις ανάγκες του Κέντρου.

Ø  Οι μόνιμες εγκαταστάσεις, μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των Διοικητικών Υπηρεσιών.

Ø  Τα προκατασκευασμένα οικήματα μπορούν να μετατραπούν σε αίθουσες διδασκαλίας.

Ø  Τα μεγάλα μεταλλικά υπόστεγα μπορούν να διαμορφωθούν σε εργαστήρια, χώρους εστίασης,  ή αμφιθέατρο.

Ø  Οι υπαίθριοι χώροι μπορούν να διατεθούν για άθληση και ψυχαγωγία.

Ø  Οι αστικές συγκοινωνίες μπορούν να καλύψουν τις μετακινήσεις των σπουδαστών από και προς τη Μυτιλήνη.

Αρκούν όλα τα υφιστάμενα; Σαφώς και όχι απαιτείτε μια σειρά οικιστικών και τεχνολογικών παρεμβάσεων καθώς και η ανάλογη στελέχωση.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κατανοητά, ας δούμε όμως το δάσος και όχι το δένδρο, τον ορίζοντα της πρότασης, τα οφέλη  και το μέλλον της περιοχής και της παιδείας.

Σημείωση: α. Το αναφερόμενο σύστημα εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, εφαρμόζεται για χρόνια από της ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης με καταπληκτικά αποτελέσματα.

                        β. Το κόστος κατασκευής και λειτουργίας των υποδομών θα πρέπει να ζητηθούν από τη Κυβέρνηση και την Ε.Ε ως αντισταθμιστικά οφέλη  έναντι της καταστροφής που υφίσταται η Λέσβος από το Μεταναστευτικό Ζήτημα.

 

Ελευθέριος Παπαϊωάννου

Σύμβουλος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων