Νέα έργα από το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου


Το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου, υλοποιώντας τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του, προχώρησε στη διαγράμμιση του κεντρικού άξονα, της οριογραμμής, των διαβάσεων  πεζών στην Προκυμαία Μυτιλήνης και στην Επάνω Σκάλα, καθώς επίσης  στην εγκατάσταση νέων πυλώνων φωτισμού στους Πύργους Μεσαγρού και στην αντικατάσταση όλων των βραχιόνων και των λαμπτήρων στο ηλεκτρολογικό δίκτυο του λιμένα Παναγιούδας και στον καθαρισμό της λιμενολεκάνης του λιμένος Σκάλας Πολιχνίτου ούτως ώστε να είναι δυνατή η πλαγιοδέτηση των φορτηγών πλοίων για φορτοεκφόρτωση αλατιού από τις Αλυκές Πολιχνίτου.


Επίσης, έγινε αντικατάσταση όλων των καμένων λαμπτήρων στο λιμένα του Σιγρίου και του Γαβαθά, καθώς και στο λιμένα Ντιπίου και αποκατάσταση της βλάβης σε δύο PILLARS στο λιμάνι Μυτιλήνης, ενώ ξεκίνησαν οι τεχνικές και ηλεκτρολογικές εργασίες στον λιμενικό σταθμό Καλλονής, δίνοντας μια νέα όψη στο ως άνω κτίριο, αλλά και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας σε όλο το προσωπικό του ανωτέρω Λιμενικού σταθμού.


Παράλληλα, με τις ως άνω εργασίες, έγινε ανέλκυση και μεταφορά των κατασχεθέντων σκαφών μεταφοράς μεταναστών, για φύλαξη σε χώρο που υπεδείχθη από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.


Παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν, ενόψει του COVID 19 και του μεταναστευτικού προβλήματος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, υλοποιεί χωρίς καμία καθυστέρηση, όλες τις αποφάσεις που λαμβάνει για την επισκευή, την αποκατάσταση όλων των προβλημάτων, αλλά και την αναβάθμιση όλων των χώρων αρμοδιότητάς του.