Πρόγραμμα αντικατάστασης των επικίνδυνων δέντρων που κόπηκαν στον Δήμο Δυτικής Λέσβου

 

Αντικατάσταση με νέα κατάλληλα που θα συνάδουν με το φυσικό περιβάλλον των περιοχών.  

Από την Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Πρασίνου ανακοινώνεται ότι ξεκινά άμεσα πρόγραμμα αντικατάστασης των επικίνδυνων δέντρων που κόπηκαν σε όλον τον Δήμο, με νέα κατάλληλα που θα συνάδουν με το φυσικό περιβάλλον των περιοχών.