Άμεση αποκατάσταση του ελαιώνα και του χώρου του πρώην ΚΥΤ Μόριας ζητούν οι κάτοικοι

 

Από το Σύλλογο Κατοίκων Μόριας. Παναγιούδας και όμορων Κοινοτήτων. 

Η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη, ιδιαίτερα σε περίπτωση βροχόπτωσης...Απειλείται μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή...

Ανάγκη άμεσης αποκατάστασης του χώρου ελαιώνα και ΚΥΤ Μόριας

Σας επισυνάπτουμε φωτογραφίες από τον ελαιώνα, το χώρο πέριξ και εντός του πρώην ΚΥΤ της Μόριας. Πρόκειται για απόβλητα  και απορρίμματα προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών και όχι των δημοτών. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να συλλεχθούν από τη δημοτική υπηρεσία καθαριότητας (που λειτουργεί με ανταποδοτικά τέλη), η οποία, επιπλέον, δεν διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και το επαρκές προσωπικό γι’ αυτή τη δουλειά. Τα απόβλητα του ΚΥΤ πρέπει να συλλεχθούν με μέριμνα της κεντρικής διοίκησης, να διαχωριστούν, να τεμαχισθούν και να απομακρυνθούν με κοντέινερ. Το ίδιο ισχύει και για όλες τις πρόχειρες κατασκευές που βρίσκονται στο δρόμο προς το πρώην ΚΥΤ που ισοδυναμούν με εκατοντάδες κυβικά απόβλητα. Επίσης, η ευρύτερη περιοχή στερείται αρκετών κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης που έχουν καταστραφεί μετά από συμπλοκές ή άλλες χρήσεις. 

Αιτούμαστε την άμεση συλλογή και απομάκρυνση των απορριμμάτων, των ογκωδών και των λοιπών φερτών υλικών, τον καθαρισμό των ρεμάτων καθώς και την άμεση αποκατάσταση του χώρου, βάσει των αρμοδιοτήτων σας και εν όψει της αλλαγής των καιρικών συνθηκών τις επόμενες ημέρες, γεγονός που μπορεί να σημάνει πολλαπλούς κινδύνους. Το κράτος καλείται –και οφείλει!- να δώσει το παρών… 

Ο Σύλλογος Κατοίκων Μόριας, Παναγιούδας και όμορων Κοινοτήτων