Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για ακόμα μια φορά η περιφέρεια Β. Αιγαίου για την προσωρινή δομή του Καρα Τεπε

 

Η Περιφέρεια  Βορείου  Αιγαίου  απαιτεί την άμεση κήρυξη του προσωρινού ΚΥΤ Μαυροβούνιου Μυτιλήνης  σε κατάσταση υγειονομικού αποκλεισμού. Η Λέσβος βρίσκεται σε ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3 ως προς την πανδημία του κορωναϊού  και η μη λήψη μέτρων παρεμποδίσεως της ελεύθερης κυκλοφορίας από την εγκατάσταση εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους.

Οι ευθύνες από τη μη λήψη μέτρων θα είναι τεράστιες.