Πλακοστρώσεις - Τσιμεντοστρώσεις σε οδους της Μυτιλήνης

 

Σας πληροφορούμε ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Πλακοστρώσεις - Τσιμεντοστρώσεις οδών της πόλης Μυτιλήνης»

Σας πληροφορούμε ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Πλακοστρώσεις - Τσιμεντοστρώσεις οδών της πόλης Μυτιλήνης» και έχοντας υπόψη την 385/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης με ΑΔΑ: Ψ7ΕΩ46ΜΓΘΓΣΘ5, η οδός Χατζηγρηγόρη, από τη διασταύρωση με την οδό Αισχύλου έως τη διασταύρωση με την οδό Κυπαρισσίων και Πιττακού, καθώς και η οδός Αγίων Αποστόλων στη διασταύρωση με την οδό Αγίου Συμεών, θα παραμείνουν κλειστές, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, λόγω εκτέλεσης έργων.

Η διάρκεια των εργασιών στο τμήμα αυτό των οδών εκτιμάται σε έξι (6) ημέρες.

Τα διερχόμενα οχήματα θα ειδοποιούνται με πληροφοριακές πινακίδες τόσο για την εκτέλεση έργων όσο και για το ότι ο δρόμος θα παραμένει κλειστός.

Οι πληροφοριακές πινακίδες θα τοποθετηθούν στην οδό Ζαλόγγου, μπροστά από το καφενείο «Κουτσομύτη» και θα διοχετεύονται από την οδό Μορέας προς την Επάνω Σκάλα.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου Μυτιλήνης.