Ολοκληρωμένη δράση προβολής και ανάδειξης του Τουριστικού και Πολιτιστικού Πλούτου της Λέσβου

 

προκηρύχθηκε δημόσιος διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του Έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένη δράση προβολής και ανάδειξης του Τουριστικού και Πολιτιστικού Πλούτου της Λέσβου με χρήση καινοτόμων εφαρμογών Πληροφορικής»

Με απόφαση του Δημάρχου Μυτιλήνης, Στρατή Κύτελη, προκηρύχθηκε δημόσιος διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του Έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένη δράση προβολής και ανάδειξης του Τουριστικού και Πολιτιστικού Πλούτου της Λέσβου με χρήση καινοτόμων εφαρμογών Πληροφορικής», συνολικού προϋπολογισμού 347.560,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ.

Ο Δήμαρχος υπέγραψε και τη σύμβαση Δημόσιας Υπηρεσίας με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Επιμελητηρίου Λέσβου & ανάδειξή του σε Κέντρο Στήριξης Εξωστρεφών και Καινοτόμων Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων», συνολικού προϋπολογισμού 86.911,60 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ.