Ανακοίνωση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης


Με αφορμή έγγραφο που δημοσιοποιήθηκε από τις τοπικές Κοινότητες Μόριας κι Αφάλωνα για το μεταναστευτικό-προσφυγικό ζήτημα και τη δημιουργία κλειστής δομής φιλοξενίας στη Λέσβο, καθώς και την τοποθέτηση-καταγγελία της παράταξης της Δ/Κ Μυτιλήνης «Δημοκρατική Μυτιλήνη», θα ήθελα να τοποθετηθώ επίσημα και να δηλώσω ότι δεν υπάρχει καμία σχετική απόφαση τόσο του Προέδρου όσο και του Συμβουλίου της Δ/Κ Μυτιλήνης, η οποία προτίθεται να συζητήσει το θέμα και να λάβει επίσημη θέση και απόφαση σε άμεση μελλοντική συνεδρίαση του Οργάνου.

Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει καμία υπογραφή του Προέδρου και δεν υφίσταται καμία δέσμευση του ίδιου ή του Συμβουλίου της Κοινότητας Μυτιλήνης για το συγκεκριμένο θέμα. Γενικότερα, ο Πρόεδρος εντέλλεται να ενεργεί κατόπιν εγκριτικών (καθολικών ή πλειοψηφικών) αποφάσεων του Συμβουλίου της Κοινότητας.

Το έγγραφο ωστόσο που δημοσιοποιήθηκε αφορά σχέδιο πρότασης προς τις 5 όμορες του ΚΥΤ Μόριας Κοινότητες, για συζήτηση στα Κοινοτικά Συμβούλια και λήψη αποφάσεων (εγκριτικών ή απορριπτικών) επί των επί μέρους σημείων που θίγονται για το μεταναστευτικό-προσφυγικό ζήτημα.

Μυτιλήνη, 7/9/20
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ/Κ Μυτιλήνης
Αλέκος Κουζινόγλου