Συνεδριάζει ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ με 12 θέματα στην ημερησία διάταξη η Δ.Κ Μυτιλήνης


Πραγματοποιείται την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 5μμ, τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης.

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020 και των σχετικών Εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ. αριθμ. 18318/13-3-2020 και 163/29-5-2020, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
Προσφυγικό-Μεταναστευτικό. Πρόταση για κατάθεση κοινού ψηφίσματος από τις 5 όμορες Κοινότητες του ΚΥΤ Μόριας προς την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και το Δήμο Μυτιλήνης.

Κατάθεση προτάσεων επί του τεχνικού προγράμματος Δήμου Μυτιλήνης έτους 2021.

Εξέταση έγγραφης αναφοράς – καταγγελίας κατοίκων περιοχής Παναγίτσας Οικισμού Πληγωνίου.

Γνωστοποίηση προβλημάτων περιοχών Νεάπολης-Πληγωνίου (εισήγηση επιτροπής κατοίκων συνοικίας).

Γνωστοποίηση προβλημάτων περιοχών Σουράδας-Ακλειδιού-Κουμκό (εισήγηση επιτροπής κατοίκων συνοικίας).

Επεκτάσεις ΦΟΠ (δημοτικού φωτισμού) στην Δημοτική Κοινότητα Μυτιλήνης (Εξέταση αιτημάτων δημοτών).

Μετακίνηση κάδων απορριμμάτων στην περιοχή Μαρίνας- Ναυτικού Ομίλου Μυτιλήνης (αίτημα δημότη)

Μετακίνηση κάδων απορριμμάτων στην πόλη της Μυτιλήνης (αιτήματα δημοτών)

Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων σύμφωνα με την  Αριθ. Γνωστ. 1115676 (ver 1η) του Βασίλη Κατσαρού

Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων σύμφωνα με την  Αριθ. Γνωστ. 1020939 (ver 1η) του Πετρά Ευάγγελου.

Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων σύμφωνα με την  Αριθ. Γνωστ. 1053217 (ver 2η) της εταιρείας ΜΟNKEY E.E.

Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων σύμφωνα με την  Αριθ. Γνωστ. 1077690 (ver 1η) της Πελαγίας Καπνουλά.

Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων σύμφωνα με την  Αριθ. Γνωστ. 1112348 (ver 1η) 19-6-2019 της Αλεντά Μαρίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ/Κ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ


                                               ΑΛΕΚΟΣ ΚΟΥΖΙΝΟΓΛΟΥ