Και επίσημα κλειστή δομή η Μορια- Αρχές Νοεμβρίου ολοκληρώνονται οι εργασίες στον ελαιώναMε σημερινό ΦΕΚ από το Υπουργείο γίνεται  γνωστή η έναρξη Προπαρασκευαστικών εργασιών περίφραξης και καθαρισμού γύρω από το ΚΥΤ της Μοριας

Συγκεκριμένα στο διαύγεια αναφέρει «Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «Προπαρασκευαστικές εργασίες περίφραξης και καθαρισμού γηπέδου στο νησί της Λέσβου».

Η σύμβαση ύψους 854.390,86 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. υπογράφτηκε την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου.

Τις εργασίες έχει αναλάβει η «ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε δυο (2) μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας Σύμβασης (μέχρι 02/11/2020), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΣΥ του έργου. Θα τηρηθούν ενδεικτικές προθεσμίες σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, όπως ορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του έργου.

Παράταση της συμβατικής προθεσμίας δίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 147 του Ν. 4412/2016


Όπως πρώτοι σας είχαμε ενημερώσει τον Ιούλιο, στελέχη του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου είχαν συναντήσεις με περίπου 20 ελαιοκτηματίες της ευρύτερης περιοχής (πέριξ του ΚΥΤ), για τη μίσθωση των κτημάτων τους έναντι 180 ευρώ του στρέμματος. Από τη συγκέντρωση των ιδιοκτητών, ήδη υπήρξαν περίπου 10 στον αριθμό που συμφώνησαν να προχωρήσουν στην παραχώρηση των κτημάτων τους στο Κράτος, στον έλεγχο του ΚΥΤ. Όσοι δε, διαφώνησαν με τον ενοικιασμό των κτημάτων τους, ειπώθηκε πως θα υπάρξει επίταξη άνευ αποζημίωσης.