Κατατακτήριες εξετάσεις για το σχολικό έτος 2020-2021 στο Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης


Στο Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης θα πραγματοποιηθούν κατατακτήριες εξετάσεις για το σχολικό έτος 2020-2021 στις 18 Σεπτεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ. στο χώρο του Μουσικού Σχολείου (Στ. Παρασκευαΐδη Χρυσομαλλούσα)

Οι θέσεις που προκηρύσσονται για  κάθε τάξη είναι οι εξής:
                                             
Β΄Γυμνασίου:  4 θέσεις, Γ΄Γυμνασίου:  4 θέσεις, Α΄Λυκείου:  2 θέσεις και Β΄Λυκείου:  2 θέσεις.

Τα μαθήματα που θα εξεταστούν στο πλαίσιο των κατατακτηρίων εξετάσεων είναι τα εξής:

α. για τη Β΄ τάξη Γυμνασίου: Ευρωπαϊκή Μουσική Θεωρία και Πράξη, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική - Θεωρία και Πράξη, καθώς και τα Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα (πιάνο, ταμπουράς) και προαιρετικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.

β. Για τη Γ΄ τάξη Γυμνασίου: Ευρωπαϊκή Μουσική Θεωρία και Πράξη, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική - Θεωρία και Πράξη, τα Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα (πιάνο, ταμπουράς), Ιστορία Μουσικής και υποχρεωτικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.

γ. Για την Α΄ τάξη Λυκείου: Ευρωπαϊκή Μουσική - Θεωρία και Πράξη και Εισαγωγή στην Αρμονία, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική - Θεωρία και Πράξη, τα Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα (πιάνο, ταμπουράς), Ιστορία Μουσικής και υποχρεωτικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.

δ. Για τη Β΄ τάξη Λυκείου: Αρμονία, Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική, Ιστορία της Μουσικής, Υποχρεωτικό Ατομικό Όργανο - Πιάνο και υποχρεωτικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε στο 22510-25797.

                                                                                    Μυτιλήνη 3/9/2020

                                                                                     Από τη Διεύθυνση