Ενίσχυση των Διευθύνσεων Αστυνομίας Λέσβου-Χίου-Σάμου ζητά η Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας Βορείου Αιγαίου


Επιστολή στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχαήλ

Με τα ανωτέρω (α) και (β) σχετικά τονίσαμε το πρόβλημα της υποστελέχωσης των Διευθύνσεων Αστυνομίας Λέσβου Χίου και Σάμου και της ανάγκης κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων Αξιωματικών που υπάρχουν σε αυτές. Τα αιτήματά μας εν μέρει ικανοποιήθηκαν, τόσο με την προκήρυξη και κάλυψη θέσεων Αξιωματικών κατά τις τακτικές μεταθέσεις έτους 2020, όσο και με την τοποθέτηση ενός νέου Υπαστυνόμου στη Δ.Α. Λέσβου.

Επιπλέον, με το ανωτέρω (γ) σχετικό ζητήσαμε μεταξύ άλλων την απόσπαση Αξιωματικών από την ηπειρωτική Ελλάδα προς στις Διευθύνσεις Αστυνομίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου, για την κάλυψη των επιπλέον αναγκών που δημιούργησε η μεταναστευτική κρίση. Με την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μας, αποσπάστηκαν από 1/1/2020 σε κάθε Διεύθυνση Αστυνομίας Ανώτεροι Αξιωματικοί, ως «Συντονιστές Μεταναστευτικού», που εδώ και 8 μήνες προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και συνδράμουν τους τοπικούς Αξιωματικούς στο έργο τους.

Παρ’ όλα αυτά, το πρόβλημα παραμένει. Κενές θέσεις εξακολουθούν να υπάρχουν και τα ζητήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι παρόντες Αξιωματικοί είναι πολυποίκιλα και συνεχώς διογκούμενα. Η μεταναστευτική κρίση συνεχίζει να ταλαιπωρεί τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, ιδίως μέσα στο αβέβαιο κλίμα μιας πανδημίας, που έχει επιφορτίσει με πολλά επιμέρους καθήκοντα τους Έλληνες Αστυνομικούς. Η επικείμενη τοποθέτηση των νέων Συνοριακών Φυλάκων, θα επιλύσει θέματα στελέχωσης των υπηρεσιών, αλλά παράλληλα θα αυξήσει τις υποχρεώσεις των Αξιωματικών, που θα κληθούν να διαχειριστούν διοικητικά, επιπλέον 580 άτομα.

Για τους λόγους αυτούς, παρακαλούμε όπως ενισχύσετε καθεμιά από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Λέσβου Χίου και Σάμου με επιπλέον έναν ανώτερο και έναν κατώτερο Αξιωματικό, οι οποίοι να τεθούν στη διάθεση των τοπικών Διευθυντών Αστυνομίας ώστε να καλύψουν τα σημαντικότερα, κατά την κρίση τους, κενά. Η άμεση απόσπαση των Αξιωματικών αυτών κρίνεται απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Βορείου Αιγαίου, μέχρι την ενίσχυσή τους με μόνιμο προσωπικό στις τακτικές μεταθέσεις του έτους 2021.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΟΣ