Στην Χίο συνεδριάζει το περιφερειακό συμβούλιο Β. Αιγαίου- Όλα τα θέματα προς συζήτηση


To  Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου συνέρχεται την Πέμπτη στη Χίο, «σύμφωνα με την προεκλογική δέσμευση της Περιφερειακής Αρχής για την εκ περιτροπής σύγκληση  στις διάφορες νήσους» επισημαίνει σχετική ανακοίνωση του περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, Κώστα Μουτζούρη.

Τα θέματα

Πρόσκληση σε συνεδρίαση.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική,κεκλεισμένων των θυρών,συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου, που θα πραγματοποιηθεί την 27Αυγούστου 2020, ημέρα Πέμπτηκαι ώρα 17:30 και με τηλεδιάσκεψη, στην αίθουσα συνεδριάσεωντου Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Χίου ( Χίος ), σε συνέχεια της αριθ. 68/23-07-2020 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, του σύμφωνα με τις διατάξεις α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, β) του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 και γ) την αριθ. 163 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ1ο: ΕΓΚΡΙΣΗ 5ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020.

Εισηγήτρια: κ. Κοσμία Μωραϊτου Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ2ο:ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΙΣΟΠΕΔΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ (Κ2) ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΔΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΕ ΟΔΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – ΘΕΡΜΗΣ».
Εισηγήτρια: κ. Αφροδίτη Κουρογένη Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.

ΘΕΜΑ3ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΕΚΑ (10) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
Εισηγήτρια: κ. Ευστρατία Ελευθερίου Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης  Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ4ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: « ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΖΥΦΙΑ – ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ » ΧΙΟΥ.
Εισηγητής: κ. Χρήστος Καρτάλης Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χίου.

ΘΕΜΑ5ο:ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  « ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ » ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 640.000,00 € ( ΜΕ Φ.Π.Α.).
Εισηγητής: κ. Χρήστος Καρτάλης Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χίου.

ΘΕΜΑ6ο:ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: « ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΟΝΤΑΡΙ» ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ » ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.400.000,00 € (ΜΕ Φ.Π.Α.).
Εισηγητής: κ. Χρήστος Καρτάλης Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χίου.

ΘΕΜΑ7ο:ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΟ « ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ « ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014 – 2020 »  ΜΕ ΤΙΤΛΟ: << ΨΗΦΙΑΚΗ  ΧΑΡΤΑ ΤΟΥ  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ >>.
Εισηγητές: Α) κ. ΠανάγοςΚουφέλος Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
                   Β) κ. Γεώργιος Λαγουτάρης Προϊστάμενος Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.

ΘΕΜΑ8ο:ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ  ΠΡΑΞΕΙΣ  « ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ».
Εισηγητές: Α) κ. Πανάγος Κουφέλος Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
                   Β) κ. Γεώργιος Λαγουτάρης Προϊστάμενος Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.

ΘΕΜΑ9ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΚΙΝΗΤΡΟΥ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΕ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ.
Εισηγητής: κ. Παντελής Βρουλής Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και ΜέριμναςΠεριφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ10ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κουρσουμπάς Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Μεταναστευτικής Κρίσης & Αθλητισμού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.