Με το όνομα και την ιδιότητα του Αντ. Οικονομικών του Δήμου Μυτιλήνης εξαπατούν τοπικές επιχειρήσεις


Ανακοίνωση Αντιδημάρχου Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Μυτιλήνης για προστασία και ενημέρωση των πολιτών.

Επειδή το τελευταίο διάστημα έχουν καταγγελθεί περιστατικά εξαπάτησης τοπικών επιχειρήσεων χρησιμοποιώντας το όνομα και την ιδιότητά μου, με σκοπό να αποσπάσουν χρήματα, σας ενημερώνω να μην προχωρήσετε σε καμία συναλλαγή αν προηγουμένως δεν επικοινωνήσετε με το Γραφείο Αντιδημάρχου. Τηλ: 2251350526 και 2251350553

Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
Δήμου Μυτιλήνης
Παναγιώτης Κατσαβέλλης