Διαβούλευση για τον Κανονισμό Πρασίνου στον Δήμο Δυτικής Λέσβου


Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του νέου Κανονισμού Πρασίνου, ο οποίος περιλαμβάνει αρχές, δεσμεύσεις και πολιτικές που επιδιώκουν να προστατεύσουν και να αναδείξουν το αστικό πράσινο του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

Οι προτάσεις και οι παρατηρήσεις θα ληφθούν υπόψη πριν την τελική διατύπωση της εισήγησης προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής και Περιβάλλοντος Ασανούλα Γιαννή, ζητά για μία ακόμη φορά την  ενεργή συμμετοχή των πολιτών και των κοινωνικών φορέων, μέσω της δυνατότητας που δίνει η ψηφιακή πλατφόρμα του Δήμου mwlesvos.gr προκειμένου ο Κανονισμός που θα διαμορφωθεί να είναι σεβαστός από όλους και να συμβάλλει στη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής  των δημοτών μας.

Η διαβούλευση είναι διαθέσιμη εδώ:  http://hello.crowdapps.net/participation-mwlesvos/challenges/?c=21

Ενώ μπορείτε να στείλετε τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις σας, μέχρι και την Δευτέρα 17 Αυγούστου 2020, στο e-mail: perivallon@mwlesvos.gr, στο fax: 2253025126 και με αποστολή επιστολής στη διεύθυνση: Δημαρχείο Καλλονής Λέσβου Τ.Κ.81107, με τη σημείωση «Δημόσια Διαβούλευση Κανονισμού Πρασίνου».
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο Τμήμα Διαχείρισης Πρασίνου και Κοιμητηρίων στο τηλέφωνο 2251025198.