Προσπάθεια Επανακτηματογράφησης των Περιοχών Δ.Ε Μυτιλήνης και Δ.Ε Γέρας


Επιστολή στον δήμαρχο Μυτιλήνης

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,

Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να γίνετε κοινωνός του προβλήματος που έχει προκύψει με την διαδικασία επανακτηματογράφησης για τις Δ.Ε. Μυτιλήνης, Δ.Ε. Γέρας (πλην Σκοπέλου), καθώς και της τοπικής Κοινότητας Κάτω Τρίτους.

Το ΦΕΚ Α.Α.Π.86/2015, προέβλεπε να διορθωθούν ακίνητα ιδιοκτήτων, με ιδιαίτερη έκπληξη όμως, διαπιστώθηκε ότι ένα ποσοστό των δικαιωμάτων (αγροτικές περιοχές) δεν εντάχθηκαν στη διαδικασία επανακτηματογράφησης το οποίο για τις Δ.Ε. στη Λέσβο (ΤΚ Μόριας, Αλυφαντών, Αγίας Μαρίνας κ. α. ) ξεπερνά το 60%. Τα σχετικά κριτήρια και αποφάσεις για την πιστοποίηση της ανάγκης επανακτηματογράφησης αναφέρονται στο ΦΕΚ Β’567/13 και Β’ 31177/14. Σύμφωνα με τα προδιαγραφόμενα και με βάση τη γνώση ότι η κτηματογράφηση στις εν λόγω Δ.Ε., ήταν άστοχη, διερωτάται κανείς με ποια επιστημονικά κριτήρια έμειναν οι εν λόγω περιοχές εκτός.

Συχνά παρατηρείται το φαινόμενο ιδιοκτήτες να δηλώνουν μέρος των ιδιοκτησιών τους επειδή κάποιες δεν βρίσκονται στις περιοχές διόρθωσης. Απορίας άξιο δε,  είναι για ποιο λόγο έμειναν εκτός επαναπροσδιορισμού «αστικές περιοχές», σύμφωνα με το ΦΕΚ ΑΠΠ 86/2015, όπως είναι το μέτωπο στην περιοχή της Ευρειακής, καθώς και το Πέραμα Λέσβου.

Και ενώ η εταιρεία Ελληνικό Κτηματολόγιο προχώρησε στο επαναπροσδιορισμό 5076 γεωτεμαχίων σε 137 κτηματολογικές ενότητες της Δ.Ε. Γέρας και 5.411 γεωτεμάχια σε 165 κτηματολογικές ενότητες της Δ.Ε. Μυτιλήνης, με έγγραφο της το από 2013494/07.05.2020 η εν λόγω εταιρεία αναφέρει ότι από τα 10486 γεωτεμάχια, πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες σε ένα ποσοστό της τάξης του 51%.

Οι λόγοι που καταγράφονται για τους οποίους δεν προχώρησαν οι αυτοψίες είναι κυρίως:

·      Η τηλεφωνική επικοινωνία με αρκετούς ιδιοκτήτες δεν κατέστη δυνατή λόγω καταργημένων τηλεφωνικών αριθμών ή λόγω θανάτου των δικαιούχων χωρίς να είναι δυνατή η εύρεση των τηλεφώνων επικοινωνίας των κληρονόμων.
·      Οι κληρονόμοι δεν έχουν προχωρήσει σε αποδοχές κληρονομίας έτσι ώστε να καταχωρηθεί η εγγραπτέα πράξη, διότι αρκετοί δικαιούχοι δεν βρίσκονται πλέον εν ζωή.
·      Σε πολλές περιπτώσεις ούτε οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες είχαν τη δυνατότητα να υποδείξουν με ακρίβεια τα όρια των ακινήτων τους, είτε λόγω της πυκνής βλάστησης είτε επειδή δεν τα γνώριζαν επακριβώς και οι ίδιοι, με αποτέλεσμα να μην ολοκληρώνονται οι μετρήσεις.
·      Δεν έχουν προσκομιστεί από τους πολίτες, σε σημαντικό ποσοστό, τα συμβολαιογραφικά πληρεξούσια ή οι ειδικές υπεύθυνες δηλώσεις, υπόδειγμα των οποίων χορήγησε ο Φορέας Ελληνικό Κτηματολόγιο, στον ανάδοχο της περιοχής μελέτης έπειτα από αίτημα των δικαιούχων με σκοπό την διευκόλυνση τους, σε περιπτώσεις όπου το εξουσιοδοτημένο για την υπόδειξη ορίων πρόσωπο ήταν διαφορετικό από τον δικαιούχο του ακινήτου.
·      Δεν έχουν υπογραφεί τα περισσότερα από τα έντυπα των αυτοψιών από τους όμορους ιδιοκτήτες και συνεπώς δεν προκύπτει ότι συναινούν για την προτεινόμενη γεωμετρική υποβολή.

Σε πολλές περιπτώσεις, όμορος ιδιοκτήτης είναι ο Δήμος ο οποίος αν και ενημερώθηκε με αίτηση του αναδόχου για την υπόδειξη των ορίων του, εν τούτοις δεν προσήλθε. Αυτό συνεπάγεται ότι δεν υφίσταται υπογραφές στα έντυπα αυτοψίας  εκ μέρους του Δήμου, ως όμορου ιδιοκτήτη.

Δεδομένου δε ότι, στο από 918/1923919 /08.05.2020 έγγραφο του Κτηματολογίου αναφέρεται στη τέταρτη σελίδα «Με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής εφόσον υπάρξει, μπορεί να εξετασθεί, εκ νέου η δυνατότητα για την διερεύνηση των προϋποθέσεων ένταξης νέων περιοχών, μετα τη προβλεπόμενη διαδικασία¨, σας γνωστοποιήσουμε την πρόθεση μας, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε τους συμπολίτες μας ώστε να κατοχυρώσουν τις περιουσίες τους για τις Δ.Ε. Μυτιλήνης, Δ.Ε. Γέρας (πλην Σκοπέλου), καθώς και της τοπικής Κοινότητας Κάτω Τρίτους.

Κύριε Δήμαρχε ,

Το ΤΕΕ Τμήμα ΒΑ Αιγαίου σε συνεργασία με τους προέδρους των Κοινοτήτων, αφουγκραζόμενοι την ανησυχία των πολιτών, τόσο για ενδεχόμενη απώλεια περιουσιών, όσο και για ενδεχόμενη υποχρέωση να πληρώσουν ξανά για διορθώσεις κτηματολογικών διαγραμμάτων, καθώς και επιδόσεις στους όμορους ιδιοκτήτες, ξεκίνησε εδώ και επτά μήνες μια ενημέρωση προς τους πολίτες των περιοχών που θίγονται, ώστε να υποβληθούν οι ανάλογες ενστάσεις.

Με την παρούσα επιστολή σας κοινοποιούμε 2.136 ενστάσεις πολιτών που έχουν συγκεντρωθεί, ενώ είμαστε σίγουροι ότι ο αριθμός είναι τετραπλάσιος, ίσως και πενταπλάσιος αυτών μιας και απουσιάζουν οι όμοροι ιδιοκτήτες από τις ενστάσεις.

Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητούμε την παρέμβαση σας στον Υπουργό ΠΕΝ, όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο της Ελληνικό Κτηματολόγιο, ώστε να επιτευχθεί ο επαναπροσδιορισμός όλων των περιοχών της κτηματογραφούμενης περιοχής.