Εργασίες συντήρησης και ευπρεπισμού από το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου στην Σκάλα Καλλονής


συνεχίζονται παρόμοιες εργασίες και σε άλλα λιμάνια

Το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου, στα πλαίσια συντήρησης και ευπρεπισμού των Χερσαίων Ζωνών Λιμένων αρμοδιότητάς του, προέβη στο χρωματισμό της Χερσαίας Ζώνης Σκάλας Καλλονής, κάνοντας πιο ελκυστικό και απολαυστικό το ωραίο και μαγευτικό αυτό τοπίο.

Με τον ίδιο, αμείωτο ρυθμό, συνεχίζονται παρόμοιες εργασίες και σε άλλα λιμάνια αρμοδιότητάς μας, παράλληλα με διάφορες εργασίες που εκτελούνται σε αυτά.