Σύνδεση του Κέντρου Υγείας Καλλονής με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων


Συνάντηση είχε ο Πρόεδρος της Τριμελούς Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Υγείας Καλλονής, κ. Αλέξανδρος Ροδίτης, με τον Πρόεδρο της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), κ. Γιώργο Φλώρο, στην οποία συμμετείχε και ο Δ/ντης της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., κ. Παρασκευάς Φινδανής.

Ο κ. Ροδίτης έθεσε υπόψιν του κ. Φλώρου την αναγκαιότητα σύνδεσης του Κ.Υ. Καλλονής με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του. Ο κ. Φλώρος αναγνώρισε το εύλογο του αιτήματος και δεσμεύτηκε το αμέσως προσεχές διάστημα να διενεργήσει αυτοψία με υπαλλήλους της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., ώστε να εξεταστούν τεχνικά ζητήματα.

Με αφορμή τη συνάντηση αυτή ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Κ.Υ. Καλλονής τόνισε: «Η εκ μέρους της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. κατανόηση του υφιστάμενου προβλήματος είναι το ήμισυ του παντός. Η  σύνδεση του Κέντρου Υγείας Καλλονής με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, κρύβει,  ενδεχομένως,  προσωρινά εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν. Οι συνθήκες έχουν ωριμάσει και η απαρχαιωμένη γραφειοκρατική διαδρομή από τη σύνταξη των απαιτούμενων εγγράφων και την καταβολή της ανάλογης προβλεπόμενης δαπάνης μέχρι τη μηνιαία υλοποίηση του καθαρισμού του αποχετευτικού συστήματος του Κέντρου Υγείας πρέπει να διακοπεί. Κάνουμε το πρώτο βήμα για να πετύχουμε τον μηδενισμό της οικονομικής επιβάρυνσης του Δημοσίου και τη μείωση άσκοπης απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού».