243.945,00 ευρώ για την πυροπροστασία των σχολείων της Δυτικής Λέσβου


ένταξη της Πράξης του Δήμου Δυτικής Λέσβου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Από το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώθηκε η ένταξη της Πράξης του Δήμου Δυτικής Λέσβου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Εκπόνησης μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».

Ειδικότερα ο Δήμος μετά την έγκριση της σχετικής του πρότασης, θα χρηματοδοτηθεί με 243.945,00 ευρώ προκειμένου να ενισχύσει με όλα τα αναγκαία μέσα πυροπροστασίας τις σχολικές του μονάδες.