Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Δυτικής Λέσβου με 10 θέματα στην ημερήσια διάταξη


την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020 και ώρα 07:00 μ.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Κτιρίου του Μουσείου Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε σε τακτική δια ζώσης  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου, που θα πραγματοποιηθεί  την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020 και ώρα 07:00 μ.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Κτιρίου του Μουσείου Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου, στην Αγία Παρασκευή Λέσβου.

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης , για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα : με τις διατάξεις του άρθρου 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30612/16-05-2020 (Β1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988) ,ενώ και οι συνεδριάσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών, με ανοιχτά παράθυρα, θα τηρηθούν οι προβλεπόμενες αποστάσεις, παρακαλείστε λοιπόν όπως προσέλθετε με μάσκες.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1ο
12η Τροποποίηση πρ/σμού εσόδων-εξόδων 2020
Αντ/χος Αλάνης Γεώργιος
2ο
13η Τροποποίηση πρ/σμού εσόδων-εξόδων 2020
Αντ/χος Αλάνης Γεώργιος
3ο
14η Τροποποίηση πρ/σμού εσόδων-εξόδων 2020
Αντ/χος Αλάνης Γεώργιος
4ο
15η Τροποποίηση πρ/σμού εσόδων-εξόδων 2020
Αντ/χος Αλάνης Γεώργιος
5ο
16η Τροποποίηση πρ/σμού εσόδων-εξόδων 2020
Αντ/χος Αλάνης Γεώργιος
6ο
17η Τροποποίηση πρ/σμού εσόδων-εξόδων 2020
Αντ/χος Αλάνης Γεώργιος
7ο
Συγκρότηση-αντικατάσταση μελών επιτροπών α) παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, β) επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων έτους 2020
Αντ/χος Αλάνης Γεώργιος
8ο
Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρ/θμιας Εκπαίδευσης
κος Περοβολάρης Νικόλαος
9ο
Αναγνώριση της αδυναμίας εκτέλεσης και έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας συλλογής, έρευνας, & επεξεργασίας εξειδικευμένων στοιχείων για τη ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ & ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Αντ/χος κος Ζαφείρης Στρατής
10ο
Αναγνώριση της αδυναμίας εκτέλεσης και έγκριση ανάθεσης των υπηρεσιών σύνταξης καταστατικού και κανονισμού λειτουργίας Αναπτυξιακού Οργανισμού του Ν. 4674/2020 και προετοιμασίας φακέλου σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού του Ν. 4674/2020.

Αντ/χος κος Ζαφείρης Στρατής