Σήμερα οι πρώτες δια ζώσης συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Δυτικής Λέσβου μετα το lockdown


Δυο συνεδριάσεις σήμερα για το δημοτικό συμβούλιο δυτικής Λέσβου στην Αγ. Παρασκευή.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε σε έκτακτη δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου, ως Διοικητικού Συμβουλίου του Κληροδοτήματος, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4182/2013 και τη σχετική εγκύκλιο, η οποία  θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 και ώρα 06:00 μ.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Κτιρίου του Μουσείου Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου, στην Αγία Παρασκευή Λέσβου.

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης. Για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β1869) και της παρ. 3 του άρθρου 14 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ. αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988), οι συνεδριάσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών, με ανοιχτά παράθυρα. Θα τηρηθούν, δε, οι προβλεπόμενες αποστάσεις. Ως εκ τούτου, παρακαλείστε, όπως προσέλθετε με μάσκες. Θέμα ημερήσιας διάταξης (μοναδικό) :

«Κληροδότημα ΚΕΠΕΤΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Μιχαήλ»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε σε έκτακτη δια ζώσης  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου, που θα πραγματοποιηθεί  τη Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 και ώρα 07:30 μ.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Κτιρίου του Μουσείου Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου, στην Αγία Παρασκευή Λέσβου.

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης , για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα : με τις διατάξεις του άρθρου 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30612/16-05-2020 (Β1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988) ,ενώ και οι συνεδριάσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών, με ανοιχτά παράθυρα, θα τηρηθούν οι προβλεπόμενες αποστάσεις, παρακαλείστε λοιπόν όπως προσέλθετε με μάσκες,  με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1Ο :  «Οργανισμός λειτουργίας Δημοτικού θεάτρου Καλλονής (ΟΕΥ)» 
Εισηγήτρια : Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Εθελοντισμού  και   Νέας Γενιάς, Ιωακέιμ Ζαχαρώ.

ΘΕΜΑ 2Ο : «Απευθείας και χωρίς δημοπρασία μίσθωση με συμβολικό μίσθωμα 100 ευρώ συνολικά, για χρονικό διάστημα τριών(3) μηνών στο ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου Λέσβου στη δημοτική Ενότητα Μανταμάδου.»
Εισηγητής: Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δυτικής Λέσβου, κ. Ελευθερίου Αριστόβουλος.

ΘΕΜΑ 3Ο: Αποδοχή από τον Δήμο Δυτικής Λέσβου υποχρεώσεων κοινωφελών επιχειρήσεων και αμιγών επιχειρήσεων πρώην καποδιστριακού ΟΤΑ  των Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Δυτικής Λέσβου, που βρίσκονται στο στάδιο εκκαθάρισης .
Εισηγητής : Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δυτικής Λέσβου, κ. Ελευθερίου Αριστόβουλος.

ΘΕΜΑ 4Ο: «Έγκριση τροποποίησης Ρυμοτομικού Σχεδίου Μήθυμνας κατόπιν αιτήματος των Χρήστου και Ευστρατίου Σαραντίδη.»
 Εισηγητής : Η Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, κ. Γιαννή- Κοκκινέλλη Ασανούλα.

ΘΕΜΑ 5Ο: «Παραχώρηση δωρεάν χρήση Δημοτικού ακινήτου στον Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Γυναικών Κλειούς.»
Εισηγητής: Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δυτικής Λέσβου, κ. Ελευθερίου Αριστόβουλος.

ΘΕΜΑ 6Ο : «Παραχώρηση δωρεάν χρήσης δημοτικού ακινήτου  στην κοινωνική Συνεταιριστική επιχείρηση ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ.» 
Εισηγητής: Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δυτικής Λέσβου, κ. Ελευθερίου Αριστόβουλος.

ΘΕΜΑ 7Ο : « Λήψη απόφασης για την εγγραφή του Δήμου Δυτικής Λέσβου στα μητρώα των φορέων Δια Βίου Μάθησης σύμφωνα με τις προαναφερόμενες απαιτήσεις πλήρωσης των κριτηρίων, καθώς και τον ορισμό του Αναπληρωτή προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού κου ΜΥΣΤΕΓΝΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ(ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α΄) ως Υπεύθυνου Εκπροσώπου του Δήμου Δυτικής Λέσβου για την περιγραφείσα πράξη.
Εισηγήτρια : Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Εθελοντισμού  και   Νέας Γενιάς, Ιωακέιμ Ζαχαρώ.

ΘΕΜΑ 8Ο : «Αποδοχή δωρεάς της Ύπατης Αρμοστείας»
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών, κ. Πάππος Κωνσταντίνος.

ΘΕΜΑ 9Ο : «Εισήγηση προμήθειας εκδόσεων σχετικών με το Δήμο Δυτικής Λέσβου  για χρήση ως αναμνηστικών και εθιμοτυπίας»
Εισηγήτρια : Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Εθελοντισμού  και   Νέας Γενιάς, Ιωακέιμ Ζαχαρώ

ΘΕΜΑ 10Ο : «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020, Δήμου Δυτικής Λέσβου»
Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, κος Βέρρος Ταξιάρχης.

ΘΕΜΑ 11Ο : « Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών» του Δήμου Δυτικής Λέσβου, με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ».
Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, κος Βέρρος Ταξιάρχης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΕΛΑΓΩΤΗΣ